• 06-37346806
  • info@sporthalschalkwijk.nl

Sporthal Schalkwijk

Geschiedenis

Sporthal Schalkwijk ontstond in gedachten in 1965.

De officiele opening vond plaats in 1969

50 jaar sporthal, een Schalkwijks initiatief

Net als in veel plaatsen in ons land heeft Schalkwijk begin jaren zestig van de vorige eeuw een grote behoefte aan een overdekte sportaccommodatie. Tot die tijd deed Het Gebouw (Jhr. Ramweg 40) dienst als gymnastieklokaal. Maar er werden daar ook recepties, bruiloften en partijen gehouden. Dan was er even geen plaats voor de sport. Geen ideale combinatie dus. Toen in 1965, na een verbouwing van Het Gebouw nog minder ruimte beschikbaar kwam voor de sport, nam de roep om een sporthal toe.

Toen op een dag de zoon van de initiatiefnemer Piet Kool thuis kwam van school en vertelde dat de gymnastiekles niet door was gegaan vanwege het slechte weer, was dat de befaamde druppel die de emmer deed overlopen. 8 december belegde hij, Piet Kool, in het Wapen van Schalkwijk een vergadering. Daarvoor had hij een aantal prominenten uit het dorp uitgenodigd. Ondanks dat Piet Kool niet bepaald bekend stond als sportman of atleet ging hij wel de kar trekken. Hij richtte de Sportraad op die op 20 juli 1967 overging in de Stichting Sporthal Schalkwijk.

De financiën

Om het plan voor de sporthal te realiseren was in eerste aanleg 20.000 gulden nodig. Voor die tijd een astronomisch bedrag. Dat zou nu ruim 80.000 euro zijn, op te halen bij zo’n 700 huishoudens. Om dit kapitaal bijeen te krijgen, werd gestart met de 20-gulden actie. Gedurende twintig weken werd in 1967 door vrijwilligers bij elk Schalkwijks huishouden, elke week één gulden opgehaald. Daarna zouden er nog vele acties volgen. De oud-papier- en de glas-actie, (de eerst keer papier ophalen was op 15 juni 1968) het organiseren van dansavonden, een carnavalsavond in 1968 (waar later de Carnavalsvereniging De Platneuzen uit zou ontstaan), een blarenbal na de avondvierdaagse, zogeheten beat-middagen, een oorkonde-actie en een loterij. Een grote duw in de goede richting van de realisatie was de schenking door de H. Michaëlparochie van een stuk grond. Daar staan nu de woningen van de beheerder en de familie de Langen. Ook werd voor hun kosten de sloot gedempt naast het boerenpad dat toentertijd gebruikt werd om bij de landerijen achter het (inmiddels gesloopte) klooster van de H.Canisius te komen. Tevens lieten zij het boerenpad zelf verharden. Dit pad heet nu de Kloostergaarde en geeft toegang tot de sportvelden. Ook de gemeente Houten deed een duit in het zakje door de resterende benodigde grond (huidige parkeerterrein en sporthal zelf) voor de symbolische prijs van één gulden te verkopen. Ook deden zij de toezegging om ter plaatse van de Kloostergaarde een brug over de Schalkwijkse wetering te bouwen.…

De mijlpalen

De eerst heipaal van de in totaal 160 stuks, werd op 14 november 1968 geslagen, terwijl op 31 januari 1969 door mevrouw Albers Pistorius-Fokkelman, de vrouw van de burgemeester van Schalkwijk, de eerste steen werd ingemetseld. Bij die gelegenheid werd een loden koker geplaatst met een oorkonde. Op deze oorkonde zijn door de Tull en ’t Waalse kunstenaar Jopie Moesman de namen van de geld-schenkers van de oorkonde-actie en de namen van de bestuursleden van de stichting gekalligrafeerd. De opening vond plaats op 13 september 1969. Direct daarna, op maandag 15 september, namen de plaatselijke basisscholen de sporthal in gebruik als gymnastieklokaal. De hal leidde binnen de kortste keren tot de oprichting van Trimclub Schalkwijk en van volleybalvereniging Taurus.

Zie voor meer informatie het boekje: 40-jaar sporthal, een Schalkwijks initiatief van Piet Heijmink-Liesert, Frans Hollander, Piet Kool en Piet van Paassen.